LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 33
Ile wynosi największy dopuszczalny błąd pomiaru tachimetrem boku osnowy realizacyjnej o długości 500 m z wymaganą dokładnością ±4 mm?

A.
B.
C.
D.