LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 24
Kryterium dokładności wysokościowej osnowy realizacyjnej

A.
B.
C.
D.