LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 4
Poprawkę p (z tytułu różnicy między kątem do wytyczenia α0, a odłożonym w pierwszym etapie kącie α), przy tyczeniu kąta w metodzie dwuetapowej, odkładaną na prostopadłej do tyczonego kierunku o długości d, należy obliczyć z zależności
A.
B.
C.
D.