LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 1
De wynosi wysokość punktu P, jeżeli wysokość reperu Rp = 100,000 m, a na łatach wykonano odczyty: W1 = 1300, P1 = 1500, W2 = 4200, P2 = 1000?
A.
B.
C.
D.