LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 18
Podstawą dopuszczenia budynku do użytkowania są wyniki pomiaru

A.
B.
C.
D.