LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 34
Układany w wykopie przewód w kolorze czarnym będzie częścią sieci
A.
B.
C.
D.