LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 9
Przedstawione na rysunku tabliczki orientacyjne dotyczą elementów uzbrojenia sieci
A.
B.
C.
D.