LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 38
Które z wymienionych elementów należy umieścić na szkicu pomiaru przed zasypaniem przewodu wodociągowego?

A.
B.
C.
D.