LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 18
Fragment szkicu polowego przedstawia obmiar
A.
B.
C.
D.