LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 24
Ile wynosi średni błąd tyczenia mt, jeśli średni błąd osnowy realizacyjnej jest równy ±6 mm, a średni błąd metody i czynności tyczenia jest równy ±8 mm?

A.
B.
C.
D.