LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 2
Błąd graniczny przeniesienia boku osnowy budowlano-montażowej na kolejną kondygnację Mt = ± (3 mm + L/10000), długość boku osnowy L = 10 000 mm. Oblicz średni błąd tyczenia, jeżeli współczynnik prawdopodobieństwa poprawności wytyczenia r = 1,0.

A.
B.
C.
D.