LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 17
Tolerancja wyznaczenia odległości równej 20,000 m między dwoma elementami budowli jest wyrażona błędem względnym 1/10 000. Minimalna dopuszczalna odległość pomiędzy tymi elementami wynosi

A.
B.
C.
D.