LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 11
Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym kanałów zbiorczych sieci uzbrojenia terenu o wymiarach przekroju mniejszych niż 0,50 m pomiarowi podlega

A.
B.
C.
D.