LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 7
Na obiekcie podlegającym okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń zakłada się osnowę realizacyjną zaprojektowaną do wykonania pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych punktów

A.
B.
C.
D.