LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 3
Nacięcie na pionowo wkopanej szynie przedstawionej na rysunku jest
A.
B.
C.
D.