LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 8
Którą formę sieci pomiarowej należy zastosować do wyznaczenia przemieszczeń poziomych prostopadłych do osi mostu?

A.
B.
C.
D.