LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 23
Który przyrząd należy zastosować do pomiaru odchylenia od pionu linii łączącej dwa punkty obiektu?

A.
B.
C.
D.