LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - PAŹDZIERNIK 2016

Pytanie nr 37
Jaką zależność należy zastosować, aby obliczyć poziomą odchyłkę ∆y posadowienia podstawy słupa, czyli różnicę pomiędzy osiami: symetrii i konstrukcyjną?
A.
B.
C.
D.