LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 18
Którą sieć uzbrojenia terenu zaznaczono na przedstawionym fragmencie mapy do celów projektowych kolorem brązowym?
A.
B.
C.
D.