LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 14
Na podstawie zamieszczonego profilu podłużnego niwelety istniejącej drogi odczytaj długość łuku poziomego.
A.
B.
C.
D.