LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 32
Na podstawie zamieszczonego szkicu dokumentacyjnego łuku kołowego trasy oblicz długość odcinka W1W2 w celu wytyczenia punktu S.
A.
B.
C.
D.