LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 26
Oblicz wysokość punktu końcowego K projektowanego odcinka linii wodociągowej na podstawie zamieszczonego szkicu.
A.
B.
C.
D.