LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 13
Na podstawie przedstawionego szkicu oraz danych w tabelach oblicz współrzędne prostokątne punktu początkowego P łuku kołowego o stycznej głównej t = R · tg (α/2), jeżeli promień łuku R = 280,00 m, a kąt zwrotu stycznych wynosi α = 144,9475g.
A.
B.
C.
D.