LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 29
Na podstawie zamieszczonego rysunku oblicz wysokość punktu stropowego HB projektowanego wyrobiska podziemnego.
A.
B.
C.
D.