LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 16
Do czego nawiązuje się osnowę realizacyjną II rzędu w sieci realizacyjnej dwurzędowej?

A.
B.
C.
D.