LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 38
Który rysunek przedstawia metodę umożliwiającą tyczenie prostej PK o długości 1,5 km, z wykorzystaniem teodolitu przy dobrej widoczności pomiędzy tymi punktami?
A.
B.
C.
D.