LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 19
Na podstawie szkicu oblicz wysokość punktu B na dnie wykopu w celu uzyskania poziomu posadowienia fundamentów.
A.
B.
C.
D.