LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 12
Co należy zmierzyć podczas inwentaryzacyjnego pomiaru sytuacyjnego kanału zbiorczego o szerokości 800 mm?

A.
B.
C.
D.