LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 32
Na podstawie szkicu tyczenia oblicz długość projektowanego przewodu wodociągowego.
A.
B.
C.
D.