LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 3
Czego dotyczą oznaczenia: k-25, k-26, k-27, k-28, na istniejącym przewodzie kanalizacji sanitarnej, zastosowane na szkicu tyczenia?
A.
B.
C.
D.