LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 3
Którym oznaczeniem literowym należy zaznaczyć na szkicu inwentaryzacji powykonawczej przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia zlokalizowany na podstawie pomiarów bezpośrednich?

A.
B.
C.
D.