LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 17
Jak nazywają się punkty oznaczone na rysunku cyframi 1, 2, 3, 4, służące do wyznaczania przemieszczeń obiektu?
A.
B.
C.
D.