LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 17
Gdzie powinny być zlokalizowane punkty odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych mostu?

A.
B.
C.
D.