LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 28
Którą metodę kontroli pionowości obiektu przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.