LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 8
W metodzie przedstawionej na rysunku, wyznaczając odchylenia osi komina od pionu, otrzymuje się odczyty
A.
B.
C.
D.