LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 12
Które wielkości mierzy się w sieci trygonometrycznej stosowanej do wyznaczania bezwzględnych przemieszczeń poziomych obiektu?

A.
B.
C.
D.