LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 17
Który wzór należy zastosować w celu obliczenia długości promienia r przekroju komina przemysłowego przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.