LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 3
Oblicz odchylenie kątowe wieży telewizyjnej na trzecim poziomie obserwacyjnym na podstawie opracowanych wyników pomiaru zestawionych w tabeli.
A.
B.
C.
D.