LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD32 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

Pytanie nr 18
Geodeta wykonał pomiar kontrolny pionowości osi komina przemysłowego metodą rzutowania. Na podstawie zamieszczonego rysunku, oblicz wychylenie liniowe p1 osi komina od pionu na pierwszym poziomie obserwacyjnym względem poziomu zerowego.
A.
B.
C.
D.