LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 21
Który element urządzenia mechatronicznego, przedstawionego na schemacie jestniewłaściwie narysowany?
A.
B.
C.
D.