LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 31
W jakim stanie znajduje się styk czujnika indukcyjnego przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.