LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 23
Który z wymienionych programów służy do generowania kodów NC na obrabiarki sterowane numerycznie?

A.
B.
C.
D.