LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 29
Na rysunku zamieszczono schemat blokowy procesu pakowania kul. Którego modułu funkcyjnego należy użyć w programie realizującym ten proces?
A.
B.
C.
D.