LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 31
Na jakie napięcie znamionowe powinna być wykonana cewka stycznika K1 w układzie przedstawionym na schemacie?
A.
B.
C.
D.