LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 23
Którym skrótem literowym oznaczany jest program służący do tworzenia wizualizacji procesów przemysłowych?

A.
B.
C.
D.