LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 32
Które z wymienionych narzędzi oprogramowania CAD umożliwia przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej korbowodu w fazie projektowania?

A.
B.
C.
D.