LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 1
Który program zapisany w języku LAD, realizuje tę samą funkcję co układ logiczny, przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.