LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 34
Który z podanych kodów assemblera oznacza dla procesora wykonanie czynności dodawania?

A.
B.
C.
D.