LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 21
Które polecenie środowiska do programowania sterownika PLC umożliwia przesłanie programu ze sterownika na komputer?

A.
B.
C.
D.