LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE21 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

Pytanie nr 27
Którą z podanych funkcji przypisania można zastąpić zamieszczony program?
A.
B.
C.
D.